Національний авіаційний університет Центр міжнародної освіти

Кафедра

Кафедра філологічних і природничих дисциплин
Підготовче відділення

Викладачі кафедри філологічних та природничих дисциплін ведуть заняття серед майбутніх студентів університету, постійно удосконалюючи методику викладання навчальних дисциплін, впроваджуючи інтенсивні методи навчання, професійно-орієнтоване і стилістично диференційоване комунікативно-направлене навчання, комп'ютерні інформаційні технології.

У викладанні навчальних дисциплін використовуються різноманітні технічні засоби навчання, навчальне телебачення, комп'ютерний клас, лінгафонні кабінети, експозиції Музею історії Києва, Історичного музею України, Музею Історії Великої Вітчизняної війни, Державного музею авіації України. Щорічно організовуються студентські наукові конференції.

Кафедра філологічних і природничих дисциплін проводить заняття з російської та української мов, математики, фізики, креслення, географії та інших дисциплін, а також веде два спецкурси (з методики викладання російської мови, як іноземної, а також - теорії та практики перекладу технічної літератури).

Свою діяльність з іноземними слухачами і студентами співробітники кафедри акцентують на індивідуальній роботі, враховуючи расові, релігійні та інші чинники, а також рівень освітньої підготовки.

З 1992 року факультет спеціалізується на підготовці майбутніх студентів не тільки технічного та економічного профілів, а й медико-біологічного і гуманітарного.

Сьогодні довузівську підготовку отримують понад 160 громадян з 16 країн світу з різними термінами навчання (відповідно до індивідуальних планів). Одним з найважливіших елементів організаційно-методичного забезпечення довузівської підготовки іноземних громадян є міждисциплінарна координація і наступність у навчанні. Кафедра філологічних і природничих дисциплін постійно враховує результати навчання іноземних студентів, своїх вихованців, на всіх факультетах і вносить, за необхідності, відповідні корективи в навчальний процес.

За роки свого існування факультет підготував до вступу в університет та інші вищі навчальні заклади держави понад шість тисяч іноземних громадян більш ніж з 90 країн світу. За цей же час понад 250 вихованців факультету стали кандидатами і докторами наук.

Професорсько-викладацький склад кафедри
Наукова діяльність

Положення про кафедру

За час існування факультету 8 викладачів захистили кандидатські дисертації, видано понад 300 навчально-методичних посібників, методичних розробок, статей, тез, доповідей, і т.п.

Кафедра неодноразово проводила Міжнародні науково-практичні конференції з питань термінознавства та викладання російської та української мов, як іноземних.

Кафедра розробляє науково-дослідну тему: "Дослідження мовних одиниць української та російської мов у функціонально-когнітивному і комунікативно-прагматичному аспектах".